tömegközlekedés fejlesztés

Közérdekű adatok

A Szeged Pólus Fejlesztési Nonprofit Kft. a következőkben eleget tesz közzétételi kötelezettségének és hozzájárul az önkormányzati tulajdonú vállalatok átláthatóságra vonatkozó vállalásaihoz.

Figyelembe vesszük:

  • A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvényt
  • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényt
Az általános, különös és egyedi közzétételi listáinkat folyamatosan frissítjük. 
Az egyszerű közbeszerzési értékhatárt elérő, vagy azt meghaladó értékű szerződéseinket annak megkötésétől számított 30 napon belül elhelyezzük honlapunkon.


ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

Szervezeti, személyzeti adatok

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

Gazdálkodási adatok


AJÁNLOTT KÖZZÉTÉTELI LISTA

Etikai kódex


KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

A Szeged Pólus Nonprofit Kft-nek jelenleg nincs közzétételi kötelezettsége, illetve nincs közzéteendő adata. 


EGYEDI KÖZZÉTÉTELI LISTA

A Szeged Pólus Nonprofit Kft-nek jelenleg nincs közzétételi kötelezettsége, illetve nincs közzéteendő adata.