tömegközlekedés fejlesztés

Helyi foglalkoztatási együttműködések Szeged Megyei Jogú Város területén című projekt

infoblokk_kedv_final_felso_cmyk_ESZA
Európai uniós támogatásból megvalósuló fejlesztés

Helyi foglalkoztatási együttműködések Szeged Megyei Jogú Város területén című projekt

Azonosító szám: TOP-6.8.2-15-SG1-2016-00001

Az Európai Szociális Alap (ESZA) célkitűzése, hogy csökkentse a tagországok munkanélküliségét. Az ESZA támogatásával valósul meg a TOP-6.8.2-15-SG1-2016-00001 számú Helyi foglalkoztatási együttműködések Szeged Megyei Jogú Város területén című projekt, amely helyi illetve térségi szintű foglalkoztatási- és gazdaságfejlesztési programokat valósít meg szorosan együttműködve a kormányhivatallal és a járási hivatallal. A fejlesztés eredményeként Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata növelni kívánja a helyi foglalkoztatás szintjét és elősegíteni a város gazdaságának fejlődését.

A projekt megvalósításában a támogatás kedvezményezettje a konzorciumot alkotó Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Csongrád Megyei Kormányhivatal és a Szeged Pólus Fejlesztési Nonprofit Kft.

A tervek szerint a program megvalósítására 2016. július 1. és 2018. december 31. között kerül sor.

A projekt összvolumene 1 milliárd forint, támogatásának mértéke a projekt költségvetésének 100 %-a.

A program megvalósítói foglalkoztatási együttműködést (Paktumot) kívánnak létrehozni, melynek célja, hogy a város és annak vonzáskörzetére kiterjedően együttműködés, partnerség alakuljon ki a munkaerőpiacban érintett szervezetek, intézmények között. A paktum közösen kidolgozott foglalkoztatási stratégia mentén, a valós munkaerő-piaci keresleten és kínálaton alapuló képzési, oktatási és humán fejlesztési, illetve foglalkoztatási programokat dolgoz ki és valósít meg.

A paktumszervezet a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Csongrád Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztálya, a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a gazdasági élet és vállalatok képviselői, civil szervezetek együttműködésével jön létre. A projekt keretében munkaerő-piaci helyzetelemzés készítésére, foglalkoztatási stratégia kidolgozására és foglalkoztatási fórumok szervezésére kerül sor. A foglalkoztatási stratégia megvalósítása során képzések szervezése történik, valamint a résztvevők érintett csoportonkénti toborzása, felkészítése, képzése, a programba bevontak mentorálása, egyéni támogatása, és a munkába állók támogatása valósul meg. A program során befektetés-ösztönzési tevékenységre, vállalkozási (start-up) tanácsadásra is sor kerül.

A program társadalmi-gazdasági jelentősége, hogy a vállalatok új, megfelelően képzett munkaerőhöz jutnak, a célcsoportokban csökkenhet a munkanélküliség, nőhet a foglalkoztatottság, ami gazdasági növekedéshez vezethet, biztosabb társadalmi háttérrel. A fejlesztések eredményeként valós munkaerő-piaci igényeken alapuló képzési és támogatási rendszer jön létre, fenntartható módon javítva Szeged foglalkoztatási mutatóit.

 

Események

Nemzetközi befektetésösztönzési konferencia, 2016. szeptember

Foglalkoztatási Fórum, 2016. november

 

Dokumentumok

file icon pdf Foglalkoztatási stratégia (2,2 MB)