tömegközlekedés fejlesztés

Bemutatkozunk

Szeged Pólus Fejlesztési Nonprofit Kft.

A pólusok kialakítása 2004-ben nemzetközi - elsősorban francia - tapasztalatok alapján kezdődött meg. A 2005 decemberében elfogadott Országos Fejlesztéspolitikai Koncepció és az Országos Területfejlesztési Koncepció 8 várost - Budapest, Debrecen, Győr, Miskolc, Pécs, Szeged, Székesfehérvár és Veszprém - jelölt ki arra, hogy fejlesztési pólusokat hozzanak létre.

A fejlesztési (versenyképességi, növekedési) pólus egy körülhatárolt földrajzi területen, egy innovatív jellegű közös projekt köré csoportosuló azon vállalatok, köz- és magán, képzési- és kutató-központok összességét jelenti, amelyek hatástöbblet elérése érdekében partnerségi kapcsolatban történő részvételre kötelezik el magukat.

A partnerség egy technikai-tudományos terület és az ahhoz kapcsolódó piac mentén szerveződik. A partnerség révén érhető el a pólusnak az a kritikus tömege, amely a versenyképesség és a nemzetközi láthatóság eléréséhez szükséges.

Ezen nagyvárosok felkérést kaptak arra, hogy határozzák meg a tudásalapú gazdaságfejlesztés prioritásait a saját meghatározó, versenyképes iparágaikra. A pólus program operatív feladatainak ellátására, a tervezés előkészítésére és majdani menedzselésére Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata 2005. decemberében megalapította a Szeged Fejlesztési Pólus Kht-t., mely 2007-ben átalakult nonprofit kft.-vé.

A Szeged Pólus Kft. az önkormányzat koordinálásában a Szegedi Tudományegyetemmel és kutatóintézetekkel szoros együttműködésben dolgozza ki a „SZEGED BIOPOLISZ Fejlesztési Pólus Programot".

Jövőképünk, hogy a Kft. váljék Szeged megújulásának leghatékonyabb háttérintézményévé.

Küldetésünk Szeged regionális vonzáskörzetében egy dinamikus, a nemzetközi versenyben eredményes gazdasági szerkezet megerősítése.

Tevékenységi köreink:

 • A tudásalapú gazdaság megteremtését célzó közös fejlesztések legfontosabb irányait meghatározó koncepciók kidolgozásának koordinálása.
 • Az integrált tervezés részeként az ötletek generálásától kezdve a társadalmi párbeszéden át a „nemzetközi láthatóságot" biztosító programok szakmai előkészítéséig az innovatív folyamatok menedzselése.
 • Folyamatosan vizsgálja a nagy hozadékú (jövedelemtermelő és életminőséget javító) konkrét, tudásalapú projektek megvalósítását.

Feladataink:

 • NFT II. programozási feladatok: kooperációs partnerek adatainak, közös dokumentumainak nyilvántartása, kezelése.
 • A kooperáció vezetése, szervezése, adminisztrálása.
 • Projekt előkészítés: a nagy hozadékú (jövedelemtermelő és életminőség javító) konkrét, tudásalapú városi projektek megvalósítása területi leképezésének előkészítése, műszaki előkészítésének koordinálása (elektromos tömegközlekedés).
 • Befektetés ösztönzés: befektetői információ bázis kialakítása, befektetők részére befektetési ajánlatok készítése, a befektetői megkeresések koordinálása.
 • Befektetés menedzselés
 • a befektetési lehetőségek vizsgálata, piackutatás, az ajánlott pénzügyi-gazdasági konstrukciók elemzése, pályázatok készítése.
 • Projekt menedzsment feladatok.
 • Tervezési szakértői feladatok.
 • Együttműködő hálózatok kialakítása: partnerek keresése, partnerség építése, konzultációk, társadalmi viták, fórumok, előadások szervezése.
 • Marketing és PR tevékenység.

2006. január végére elkészült a SZEGED BIOPOLISZ Fejlesztési Pólus Program első változata. A program az alábbi területek fejlesztését tűzte ki célul:

 • Innováció, a tudásgazdaság fejlesztése, humán potenciál fejlesztése.
 • Gazdaságfejlesztési - gazdaságszervezési feltételek biztosítása.
 • Regionális központi szerephez kapcsolódó infrastruktúrafejlesztés.
 • Városfejlesztés, vonzó befektetési környezet kialakítása (épített és természeti).

Ezt követőn nevesítésre kerültek az ún. „kulcsprojektek", melyek meghatározóak a fejlesztési célok eléréséhez, megvalósításuk elmaradása esetén a pólus program nem optimálisan fejti ki hatását.

Innovációs kulcsprojektek

Genomikai Innovációs Központ (GIK)
Biopolisz Science Park
További információk a Biopolisz Parkról: file icon pdf eatt_vegleges.pdf

Gazdaságfejlesztés, gazdaságszervezés

Nyugati Ipari Logisztikai Tengely (NYILT) kulcsprojekt
Szegedi Logisztikai Központ és Ipari Park

Regionális központi szerephez kapcsolódó funkciók

Elektromos tömegközlekedés
M43-as autópálya építése

Városfejlesztés, vonzó befektetési környezet

Napfényfürdő Aquapolis Szeged - megújult a Ligetfürdő
Szálloda fejlesztési projekt